Kodály 2017, Katowice. Nemzetközi tudományos és gyakorlati konferencia.

Kodály 2017, Katowice

Nemzetközi tudományos és gyakorlati konferencia

A népzenei hagyomány helye a családban, az oktatásban és a kultúrában

2017. november 25-26., Katowicei Zeneakadémia

Általános információ

Szeretettel várjuk a kiváló magyar zeneszerző, népzenekutató és pedagógus, Kodály Zoltán eszméjének szentelt nemzetközi konferenciánkra, amelyen a népzenei hagyomány modern oktatásban betöltött szerepét kívánjuk bemutatni.

A 2016/2017-os Lengyelországi Magyar Kulturális Évad és a Kodály-év alkalmából magyar művészek és pedagógusok, valamint lengyelországi zenepedagógusok és népzenészek is részt vesznek a konferencián, tudományos előadásokat és gyakorlati foglalkozásokat, műhelyeket tartanak.

A kétnapos találkozó kísérő rendezvényeként Kodály művei csendülnek fel, és magyar táncházra is sor kerül.

 

Programok:

 • Műhelymunka magyar és lengyel művészek és zenepedagógusok vezetésével: Pál István „Szalonna” és Bandája, Salamon Soma, Dominika Lenska, Barbara Stencel, Adam Świtała, Witold Roy Zalewski

 • Tudományos ülésszakok magyar és lengyel vendégek részvételével

 • Kodály-hangverseny

 • Magyar táncház

 • Tapasztalatcsere, beszélgetés

 

Szervezők: Katowicei Zeneakadémia – Zenepedagógiai Tanszék, Varsói Magyar Kulturális Intézet, Lengyel Zenepedagógiai és Zenei Készségfejlesztési Társaság (PSEiAM), Lengyel Kodály Társaság

 

Szervezési információk

A konferencia időpontja és helyszíne: 2017. november 25-26., Katowicei Zeneakadémia (Akademia Muzyczna w Katowicach), ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice

 

Az eseményre a 2016/2017-os Lengyelországi Magyar Kulturális Évad keretében kerül sor.

 

Információ:

http://www.am.katowice.pl/index.php?a=wydarzenia

http://pseiam.pl

http://magyarevad.hu/pl/

http://www.varso.balassiintezet.hu/pl/

 

facebook: https://www.facebook.com/events/1924188051156603

PROGRAM

1. nap - november 25., szombat

10:00 Köszöntő és megnyitó (III. kamaraterem)

nyitó előadás: Dr. habil. Anna Waluga – A gyermekének – a zenélés természetes formája

10:30-12:15 I. gyakorlati ülésszak

 • Szalonna és Bandája (III. kamaraterem)

 • Witold Roy Zalewski – A Kis Kolberg program – az élő hagyomány és a gyerekek (25-ös terem)

12:30-14.15 II. gyakorlati ülésszak

 • Dr. Dominika Lenska – A népzene a kisgyerekek nevelésében (Műhelymunka a gyerekek részvételével / kommentár) (III. kamaraterem)

 • Adam Świtała - Lifemusic – módszertani bevezető (25-ös terem)

14.15-15:30 Ebédszünet

15:30-16:45 Tudományos ülésszak (hangversenyterem)

Kodály Today – a zenei hagyományok praktikus oldala korunkban

18:30-20-00 Hangverseny: Kodály Today – a gyermekmuzsikától a filharmóniáig (hangversenyterem)

 • Az Ovis Akadémia végzős hallgatói

 • Oliwia Zając és Zofia Świaczy – fuvola; a Katowicei Mieczysław Karłowicz 1-9. Osztályos Zeneiskola tanulói

 • A Zeneakadémia Kamarakórusa Krzysztof Dudzik vezényletével,

 • a zongoránál: Tomasz Bauć

 • Szalonna és Bandája

20:00-22:00 Magyar táncház (Akolada [Akkolád] Étterem, patio)

Szalonna és Bandája

2. nap – november 26., vasárnap

9:30-10:15 Előadás (III. kamaraterem)

Dr. Salamon Soma – Hagyomány és fejlődés: a táncházmozgalom hatása a népzenei dialektus értelmezésére és a népzenészek játékstílusára

10.30-11.45 Gyakorlati ülésszak

 • Dr. Salamon Soma – Hagyományos hangszeres népzene (III. kamaraterem)

 • Dr. Barbara Stencel – A zenei nevelés helyes útja – a népdal megismerésétől a zenemű teljes megértéséig (25-ös terem)

12.00-13.15 Előadás (III. kamaraterem)

prof. Katarzyna Dadak-Kozicka -  A XXI. század zenei hagyományairól – józanul és nosztalgiával

13:30-14:30 Ebédszünet

14:30-15:30 Előadás/Prezentáció (hangversenyterem)

Marcin Drabik – A hegedülés falusi zenészektől eltanult csínja és bínja  

15:30-16:30 Nyílt vitaülés (hangversenyterem)

A tudományos ülésszakok tanulságai, szabad felszólalás, meghívások, kérdések

17:15 A konferencia összefoglalása, zárszó

 

Előadók, gyakorlati oktatók, vendégek

Salamon Soma

jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem DLA doktori képzésének doktorandusza, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének oktatója, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének angol nyelvű óraadó népzeneelmélet-tanára, valamint oktatói feladatokat lát el a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában is. A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia döntőjében az első helyezést szerezte meg „Előadóművészet - Szólóhangszerek” kategóriában. Fő kutatási területe az erdélyi és moldvai furulyás népzene.

Emellett számos zenekar tagja, melyekkel aktívan koncertezik Magyarországon, Európában, valamint a Tengerentúlon.

Pál István Szalonna és Bandája

A zenekar tagjai jelenleg a Magyar Állami Népi Együttes muzsikusai. Koncertjeiken megszólalnak a Kárpát-medence leggyönyörűbb muzsikái. Fontosnak tartják a hagyomány megőrzését, ezért a koncertezés mellett a népzeneoktatásban is nagy szerepet vállalnak. Néhány évvel ezelőtt megalapították a  kárpátaljai népzenei képzést.

Rendszeres résztvevői Magyarország legnagyobb fesztiváljainak, emellett az elmúlt években felléptek mind Európában mind a tengerentúlon. Játszottak többek között Venezuelában, Indiában, Görögországban, Angliában, Ukrajnában, Mexikóban és az Egyesült Államokban is. 2006-ban a Magyar Köztársaság küldöttjeiként részt vettek az Egyesült Királyság 1956-os díszünnepségén, olyan kiváló művészek társaságában, mint az Oscar-díjas Jeremy Irons, Vásáry Tamás zongoraművész, és a Grammy-díjas népdalénekes, Sebestyén Márta. A műsor után személyesen gratulált nekik többek között Károly, walesi herceg és Margaret Thatcher volt angol miniszterelnök.

Mindezeknél fontosabb azonban az a szeretet, ahogyan a zenekart fogadják az ország legkisebb falvaiban és a világ legnagyobb színpadain egyaránt.

Prof. Anna Waluga

A bölcsészettudományok habilitált doktora, rendkívüli egyetemi tanár, a Katowicei Karol Szymanowski Zeneakadémia Zenepedagógiai Tanszékének vezetője. A Katowicei Zeneakadémia két szakát végezte el, a Varsói Chopin Zeneakadémián doktori és posztgraduális képzésen vett részt. Nemzetközi Kodály-szemináriumok és szimpóziumok résztvevője. Doktori értékezését a Varsói Pedagógiai Kutatóintézetben védte meg, az Ostravai Egyetem Pedagógiai Karán habilitált zeneelméletből és zeneoktatásból. Kodály Zoltán zenepedagógiai elmélete olyan nagy hatással volt rá, hogy kutatni kezdte a népzene és az ének zenei nevelésben betöltött szerepét. Két könyvet is szentelt a témának, ezek: Pieśń ludowa fundamentem edukacji muzycznej (A népének – a zenei nevelés alapja, Katowice 2005), Śpiew w perspektywie edukacji muzycznej. Koncepcja, badania, programy (Az éneklés a zenei nevelés szemszögéből. Koncepció, kutatások, programok, Katowice 2012). Tudományos munkássága többek között számos olyan tanulmányra terjed ki, amelyek egyetemi és zeneakadémiai tanulmánygyűjteményekben jelentek meg, de lengyelországi és külföldi szakfolyóiratokban is publikál. A Lengyel Kodály Társaság elnöke.

Prof. Katarzyna Dadak-Kozicka

Népzenekutató, kulturális antropológus.

1970-ben végezte tanulmányait a Varsói Egyetem Zenetudományi Intézetében. Słowiańskie pieśni żniwne. Próba typologii muzycznej (Szláv aratódalok. Zenei tipológiai kísérlet) című doktori disszertációját 1979-ben védte meg. 1997-ben habilitált a Lengyel Tudományos Akadémia (PAN) Művészeti Intézetében (habilitációs értekezésének címe: Folklor sztuką życia. U źródeł antropologii muzyki – A folklór mint az élet művészete. A zenei antropológia forrásai).

1978–2003 között folklórról, zenetörténetről és a tudományos munka módszertanáról tartott előadásokat a Varsói Zeneakadémián. 1986-tól 2002-ig a PAN Művészeti Intézetében is dolgozott. A következő években (2002 – 2003) a Varsói Zeneakadémia Kodály Stúdiumának vezetője volt, majd (1997–2001 ill. 2003–2011 között) a Lengyel Zeneszerző Szövetség Zenetudományi Szakosztályának vezetőjeként minden évben ő szervezte a Szövetség Országos Zenetudományi Konferenciáját. 2001-től két évig a Stefan Wyszyński Bíboros Egyetem Történettudományi Intézetének rendkívüli egyetemi tanára.

A magyar kormány Kodály Zoltán-éremmel tüntette ki a Kodály-módszer lengyelországi alkalmazásáért (1982), a lengyel kormánytól pedig megkapta a Nemzeti Oktatási Bizottság Érmét (2002).

 

Interjú: https://www.youtube.com/watch?v=oijaLVCZMt0

Dr. Dominika Lenska

A Katowicei Karol Szymanowski Zeneakadémia művészeti nevelés – zeneművészeti szakirány szakán (1999) végzett. Egy évig tanult a kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetben  (1997), posztgraduális képzésen zenepszichológiát is tanult (2002). Pedagógiai és tudományos munkásságának alapja a Kodály-módszer, zeneelméletből írt doktori értekezését (2010) is Kodály eszméjének szentelte. Számos alkalommal részt vett a Lengyel-Magyar Kodály Szemináriumon, valamint a kecskeméti Nemzetközi Kodály Szemináriumon. Zenepedagógusi tapasztalatát általános iskolában szerezte, ahol ének-zenei osztályokat vezetett és a Kodály-módszeren alapuló tanterv szerint tanított. Kutatási eredményeit a Nemzetközi Kodály Szimpóziumon mutatta be. 2013–2017 között a Nemzetközi Kodály Társaság (IKS) igazgatója volt. 2009 óta a Lengyel Kodály Társaság alelnöke.

A Zeneakadémián a Zenepedagógia Tanszék adjunktusként dolgozik. Számos tanulmány szerzője. Az Ovis Akadémia vezetője, Muzyka ludowa w edukacji małego dziecka (A népzene a kisgyermek oktatásában, Katowice 2014) című tanulási segédlete is a kisgyerekekkel végzett munkájának tapasztalataiból született.

Dr. Barbara Stencel

Barbara Stencel a Katowicei Karol Szymanowski Zeneakadémia diákja volt, ahol 1977-ben kitűnő minősítéssel szerzett diplomát. Felsőfokú tanulmányainak befejezése után 1985–1987 között a Varsói Chopin Zeneakadémia posztgraduális képzésén vett részt. A katowicei intézményben hallásfejlesztést tanít – érdeklődésének középpontjában is ez a tudomány áll. 1990-2003 között 25 hallásfejlesztésről írt MA szakdolgozat témavezetője volt, amelyből egy elnyerte a Lengyel Országos Szakdolgozatverseny (Gdańsk 2002) díját. Erről a témáról írja tanulmányait is, amelyek többek között a Zeszyty Naukowe, Ruch Muzyczny, Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME rangos szakfolyóiratokban jelentek meg.

Évek hosszú sora óta tanít szolfézst országos (Zakopane 1992, Łowicz 1994, Gdańsk 1996, Zamość 1998, Białystok 2000, Cieszyn 2002) és regionális szakmai továbbképzéseken. Szolfézs- és egyéb versenyek zsűritagja.

Zastosowanie systemu Zoltána Kodálya w nauczaniu kształcenia słuchu studentów wydziału wokalnego (Kodály Zoltán rendszerének alkalmazása az ének tagozatos főiskolai hallgatók hallásfejlesztésében) című doktori értekezésében, amelyet Danuta Dobrowolska-Marucha professzor vezetésével írt meg, saját programot dolgozott ki a hallásfejlesztés tanítására. Kodály rendszere annyira felkeltette érdeklődését, hogy részt vett az 1991-es Nemzetközi Kodály Szemináriumon, majd az 1999-es Nemzetközi Kodály Szimpóziumon. Ezzel párhuzamosan a legújabb hallásfejlesztési módszerek iránt is rendkívül nyitott, ezért vesz részt Edwin E. Gordon szemináriumain.

Adam Świtała

gitárművész, zeneszerző, hangszerelő, kultúrakutató, zenei és újmédia témájú publikációk szerzője. 2014-ben az Egyesült Királyságbeli University of Chichester Music Department vendégelőadója. A fal, amely összeköt című installáció és performansz társszerzője, amelyet a Zachęta Nemzeti Galéria a 2016-os Velencei Nemzetközi Gyermekkarnevál Biennálén mutatott be. Sok éve folytat intenzív pedagógiai tevékenységet, gyerekekkel és felnőttekkel dolgozik, animátor, tanár, előadó, integrációs és diszkriminációellenes oktatási projektekben vesz részt. A brit Lifemusic CIC társaság Trained Facilitator Level I licencével rendelkezik.

 

Lifemusic Műhely

Rod Paton brit zenész és zenepedagógus, a Chichester Egyetem és a Winchester Egyetem professzora módszerén alapuló program. Nemcsak hivatásos zenészeknek készült, hanem elsősorban a nagyközönség tagjainak, akik szeretnék felfedezni magukban a közös zenélés szenvedélyét. Egy-egy Lifemusic foglalkozás remek csapatépítő esemény is egyben, segíti a hagyományos oktatási folyamatokat, a gátlások felszabadulását, a kommunikációs csatornák megnyílását.

http://lifemusic.edu.pl

Witold Roy Zalewski

Zenei producer, lemezkiadó, zenész, kulturális animátor, dokumentarista, népzenei CD-felvételek producere. Énekes és népzenész, repertoárját Roztocze, Nagy-Lengyelország és Polesie mestereitől, valamint népzenegyűjtők, így Oskar Kolberg feljegyzéseiből meríti.

A Kis Kolberg projekt kurátora és a projektdokumentáció készítője.

 

Kis Kolberg program – az élő hagyomány és a gyerekek

A 2014-ben megkezdett Kis Kolberg projekt egész Lengyelországra kiterjed. Célja, hogy a kisgyerekek kapcsolatba kerülhessenek az élő hagyománnyal: a hagyományos zenével, énekkel és tánccal, s hogy jobban befogadják a nagyszülők közvetítette hagyományt. Képzéseket vezetünk kisgyerekekkel dolgozó pedagógusok, animátorok számára. Régi gyermekjátékokat és gyermekdalokat tanítunk, megmutatjuk, hogyan fedezhetik fel a résztvevők saját helyi hagyományaikat. Hagyományos játékokat, gyermekdalokat, táncokat gyűjtünk. A konferencia részeként tartott gyakorlati foglalkozás résztvevőivel megismertetjük a projekt módszereit, megmutatjuk, hogyan fedezhetik fel a résztvevők saját helyi hagyományaikat, és hogyan használhatják fel a gyerekekkel végzett munka során.

http://malykolberg.pl

Marcin Drabik

hegedűművész. Varsói zeneiskolában és zeneművészeti szakközépiskolában, majd a Katowicei Zeneakadémia Jazz és könnyűzene Tanszékén végezte tanulmányait. 2009 óta Bartosz Niedźwieckinél tanul lengyel népi hegedűjátékot.

http://www.akademiakolberga.pl/project/o-sekretach-warsztatu-skrzypka-odkrytych-podczas-nauki-u-wiejskich-muzykow-marcin-drabik/

https://www.youtube.com/watch?v=xT0Qpd693kA O muzyce kurpiowskiej - Marcin Drabik

A Katowicei Zeneakadémia Énekkara

Hangverseny Kodály Zoltán műveiből

 

W celu umożliwenia logowania oraz dla zachowania najwyższej jakości prezentacji treści na stronie wykorzystywane są pliki "cookies". Zmiany zasad korzystania z plików mozna dokonać w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z niniejszej strony oznacza akceptację Polityki Prywatności

Dochód z reklam wspiera funkcjonowanie Stowarzyszenia.

 

© Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej
Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje.
Podając swoje dane akceptujesz nasz regulamin i politykę prywatności.
Zawsze możesz się wypisać