Od czego zaczęliśmy

Od czego zaczęliśmy?

14 marca 2015 w Sali Konferencyjnej
Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina odbyła się Konwencja Założycielska pod hasłem DZIAŁAJMY RAZEM! Wydarzeniu udzielili patronatu: Polska Rada Muzyczna i prof. Z. Wilimowska, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Około 150 osób - nauczycieli, muzyków i animatorów, niemal rozsadzało salę pozytywną energią.

W debacie uczestniczyli zaproszeni goście, m. in. wicedyrektor NIFC Wojciech Marchwica, i prof.dr hab. Krzysztof Knittel. Podczas Konwencji odbyły się spotkania organizacyjne 5 sekcji, a także prezentacje, inspirujące warsztaty i koncert chóru Nysa Gospel Choir pod kierunkiem prof. dr hab.
Piotra Barona.

Łączymy doświadczenia i potencjały!

Konwencja założycielska PSEiAM i spotkania sekcji
pokazały, że muzycy, pedagodzy i animatorzy- ludzie, którym zależy na rozwoju
kultury muzycznej, nie chcą już narzekać- działają i gotowi są do współpracy. Wśród dyskutantów
przeważał pogląd, iż minął czas „wyważania otwartych drzwi", indywidualnych
krucjat i głębokiego podziału na tych z oświaty, ze szkół muzycznych,
instytucji i ngo'sów. Silna, ogólnopolska organizacja jest nam potrzebna,
a takiej jeszcze nie było.

Potrzebne jest nam forum wspólpracy i wzajemnego
wsparcia. PSEiAM otwarte jest na dyskusje, innowacje i nowe obszary działań –
animację i edukację nieformalną współgrające z edukacją formalną. Po raz
pierwszy w jednej organizacji, choć w odrębnych sekcjach działać będą
nauczyciele z oświaty i ze szkół muzycznych.

Zauważcie, że zapraszamy nie tylko pedagogów, ale także MUZYKÓW, którzy coraz częściej i coraz ciekawiej działają w ramach
edukacji nieformalnej. Duch kreacji i animacji jest bowiem bliski artystycznym duszom, a miłośnicy muzyki – i Ci mali i całkiem duzi- w nauce muzyki
potrzebują emocji, autentyczności i wrażeń artystycznych. Zachęcamy więc muzyków do aktywnego działania dla przyszłości muzyki w Polsce. Naukowcy badający ten obszar też niech wyjdą z ukrycia- potrzebujemy ich bardzo. No i wisienka na torcie- Partnerstwo edukacji muzycznej i biznesu - sekcja zaproponowana przez naszego prezesa- dr Andrzeja Białkowskiego. Temat nowy i obiecujący.

Konwencja zaczęła się od od prezentacji PSEiAM i debaty, z której sprawozdanie możecie przeczytać poniżej. Około 13.00 dyskusja kontynuowana byla w 5 sekcjach. O godzinie 14.00 rozpoczęła się część warsztatowa. Mieliśmy szczęście pozyskać wykładowców, którzy społecznie poprowadzili niezwykle ciekawe warszaty i prezentacje. Bardzo dziękujemy im za wsparcie dla naszej młodej organizacji.

 1. Teoria E.E. Gordona w praktyce- Fundacja Kreatywnej Edukacji, Jolanta i Miłosz Gawryłkiewiczowie (Bydgoszcz)
 2. Popularny na świecie, nieznany w Polsce program edukacyjny "Music together" - Anna i Adam Weber (Kraków)
 3. Śpiewaj - to łatwe i przyjemne. Warsztat poprowadzą studenci III roku wokalistyki jazzowej oraz prof. dr hab. Piotr Baron (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie)
 4. Kolorowa eksplozja rytmu! – warsztat zabaw z bum-bum-rurkami, Dawid Gacek (Kraków)

16.30 Koncert chóru Nysa Gospel Choir pod
kierunkiem prof. dr hab. Piotra Barona

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom naszej Konwencji Założycielskiej za przybycie, aktywność i pozytywne emocje.

SPRAWOZDANIE Z DEBATY

1. Otwarcie debaty - Violetta Łabanow – członek zarządu PSEiAM

2. Wojciech Marchwica, dyrektor NIFC powitał zebranych w NIFCu. Podkreślił wagę edukacji muzycznej i korzyści, jakie niesie ona jednostkom i całemu społeczeństwu. Wobec bardzo widocznych problemów w tej dziedzinie istnieje wyraźna potrzeba powołania PSEiAM, gdyż : „metodą jest
działanie w stowarzyszeniach".

3. Violetta Łabanow - przedstawiła członków Zarządfu PSEiAM Rady honorowej PSEiAM - dr Wojciecha Jankowskiego i prof.dr hab. Andrzeja Rakowskiego oraz obecnych gości z organizacji będących członkami wspierającymi. Wskazała potrzebę powołania silnej organizacji. Już dziś liczba członków PSEiAM wynosiła 130 osób.

4. Prof. Krzysztof Knittel – Polska Rada Muzyczna.

Profesor Knittel przedstawił dotychczasowe działania na rzecz edukacji muzycznej, które podejmowała Polska Rada Muzyczna. Rada powołała zespół ekspertów, owocem jego pracy są m.in. opracowania „Standardy Edukacji Kulturalnej" oraz „Standardy Edukacji Muzycznej" pod redakcją dr. Andrzeja Białkowskiego.

Profesor Knittel przywołał dane dotyczące poziomu aktywności muzycznej w EU i w Polsce, według których nasz kraj ma wyjątkowo niski odsetek np. osób śpiewających w chórach amatorskich [zaledwie 2,3%, przy np. 4 w Irlandii, 7 w Szwajcarii]. Odniósł się tez do osiągnięć innych krajów UE w dziedzinie wspierania edukacji muzycznej, za wzór stawiając system Austrii.

5. Dr Andrzej Białkowski – prezes PSEiAM :
„Branża muzycznej edukacji jest wyzwaniem moralnym"

„Jakiej organizacji potrzebujemy? Co jest potrzebne środowisku edukacji muzycznej?"

Dr Białkowski podjął próbę odpowiedzenia na te pytania. Branża muzyczna w Polsce to około 50 000 osób działających w bardzo rozmaitych placówkach i charakterach. Branża ta nie jest zintegrowana. Należenie do tej branży jest wyzwaniem moralnym. Głównym zadaniem PSEiAM jest więc uformowanie branży muzyczno-edukacyjnej, stworzenie sieci połączeń między jej członkami. Uświadomienie osobom zajmującym się edukacją i animacją muzyczną, że mogą
działać razem i że tworzą jedną branżę.

Polska jest jednym z nielicznych krajów, które nie mają organizacji zrzeszającej nauczycieli i animatorów muzyki. Przykładem jest National Association for Music Education, zrzeszająca ponad 90 tys. członków w USA.

Polska jest też jednym z nielicznych krajów, w których branża edukacji muzycznej nie ma wpływu na warunki swojej pracy. Skutkiem tego jest instrumentalne i rynkowe traktowanie tej branży. Zależność od praw rynku destrukcyjnie działa na jakość i zasięg edukacji muzycznej, a w efekcie na poziom aktywności muzycznej w społeczeństwie.

Kolejnym celem PSEiAM jest podjęcie i kształtowanie partnerstwa biznesu i edukacji muzycznej. Obecnie istnieją dobre przykłady takiego partnerstwa, w których duże firmy wspierają edukację muzyczną, są sponsorami i organizatorami. Te partnerstwa są nieliczne i lokalne, gdyż w środowisku muzyczno-edukacyjnym nie ma podmiotu, który mógłby występować jako partner dla dużej korporacji lub firmy.

Dr Białkowski przedstawił zasady funkcjonowania PSEiAM: podział na autonomiczne sekcje, oparcie się o zasadę demokracji. Zaprezentował i pokrótce scharakteryzował poszczególne sekcje:

 • Nauczyciele muzyki w oświacie
 • Nauczyciele szkół muzycznych
 • Muzycy w edukacji nieformalnej, instytucje kultury
 • Partnerstwo biznesu i edukacji muzycznej
 • Badania muzyczno-edukacyjne

6. Prof. dr hab. Piotr Baron – wiceprezes PSEiAM. „Trzeba wziąć sprawę w swoje ręce"

Prof. Baron przedstawił jak potrzeby środowiska edukacji muzycznej będą przekładać się na działania PSEiAM.
Przede wszystkim ma być ono platformą wymiany informacji dla nauczycieli. Ma motywować do „brania sprawy w swoje ręce", tworzenia przez samych muzyków społecznych szkół muzycznych, ognisk, i innych ośrodków. Ponadto PSEiAM może stworzyć własny ośrodek doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i animatorów muzycznych. Powinno też prowadzić, gromadzić, udostępniać badania sytuacji edukacji muzycznej w Polsce , gromadzić prace badawcze nauczycieli i animatorów muzycznych, opracowywać z nich wnioski. Wnioski pozwolą wskazać mocne i słabe strony polskiej edukacji muzycznej, oraz formułować postulaty wobec władz i decydentów.

7. P. Grażyna Kilbach – członek Zarządu PSEiAM – przedstawiła główny cel sekcji nauczycieli muzyki w oświacie. Jest nim stworzenie platformy do wymiany doświadczeń, informacji i praktyk. Z radością poinformowała, że PSEiAM jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Nauczycielskich. Zaprosiła na konferencję Sekcji w Krakowie jesienią 2015 roku.

8. P. Bogusław Dziekański: „Istotą działań animacyjnych jest to, aby przed młodym człowiekiem stanęła osobowość."

P. Bogusław Dziekański przedstawił cele, jakie stawia sobie Sekcja animatorów, muzyków i instytucji kultury w edukacji nieformalnej. Odwołał się do własnego
doświadczenia: Mała Akademia Jazzu działająca w Gorzowie Wielkopolskim. Młodzież szuka dobrej muzyki i jest otwarta na różne gatunki. Środowisko animatorów muzycznych musi stanąć wspólnym frontem do młodych ludzi, aby ich pozyskać. Trzeba oferować dobrą muzykę i radość z muzykowania. Zaproszenie na konferencję na temat edukacji nieformalnej w muzyce, która odbędzie się w Gorzowie Wlkp.

9. Violetta Łabanow –poinformowała o dwóch inicjatywach Stowarzyszenia:

 • Konkurs „Nauczyciel muzyki roku 2015"
 • „Akcja Chopin" prowadzona przez NIFC

10. P. Piotr Rodowicz – przedstawił główne cele Sekcji Nauczycieli Szkół Muzycznych. Odwołał się do własnego doświadczenia: Wydział Jazzu PSM II St. Im. Fr. Chopina w Warszawie. Wydział od wielu lat współpracuje z Ambasadą USA i ma liczne kontakty z wybitnymi muzykami jazzowymi, którzy chętnie prowadzą warsztaty. Istnieje potrzeba (zarówno u mistrzów jak i u uczniów) aby te warsztaty mogły odbywać się również w innych ośrodkach – PSEiAM byłoby platformą informacji o warsztatach, mogłoby koordynować organizację cyklu warsztatów prowadzonych przez przyjeżdżającego z zagranicy muzyka.

11. Violetta Łabanow -odczytała fragment listu dr Wojciecha Jankowskiego do uczestników konwencji. Znany i ceniony ekspert pedagogiki muzycznej, twórca i szef nieistniejącego niestety Instytutu Pedagogiki Muzycznej popiera idee powstania silnej organizacji, zrzeszającej polskich edukatorów muzycznych.

12. Violetta Łabanow przybliżyła organizacje, które są członkami wspierającymi PSEiAM.

13. P. Janusz Prusinowski, reprezentujący Fundację „Wszystkie Mazurki Świata", członka wspierającego PSEiAM poruszył potrzeby związane z muzyką tradycyjną w edukacji i animacji muzycznej. „Muzyka polskiej wsi powinna mieć swoje miejsce we współczesnym świecie. Polska nie musi być przestrzenią na import muzyki". Podzielił się doświadczeniami z Ogólnopolskim Forum Muzyki Tradycyjnej, które wskazał jako potencjalny wzór dla PSEiAM w zakresie sposobów działania. Dzięki Forum powstały organizacje odpowiadające na konkretne potrzeby, a osoby działające w obszarze muzyki, tradycyjnej wspierają się wzajemnie w inicjatywach, wymieniają doświadczeniami, formułują potrzeby i podejmują działania takie jak np. Akademia Kolberga i Szkoły Tradycji.

14. P. Romualda Ławrowska reprezentując środowisko akademickie przypomniała jak ogromna jest potrzeba lepszego kształcenia nauczycieli, zwłaszcza auczania
zintegrowanego, w dziedzinie muzyki. Wskazała postulowanie zmian jako jedno z zadań PSEiAM. Muzyka i ruch są niezbędne w rozwoju człowieka zwłaszcza we
wczesnym dzieciństwie, a dom rodzinny często zaniedbuje te potrzeby. Tym większa jest rola nauczycieli i animatorów muzycznych.

15. P. Wojciech Walczak, prezes Jeunesses Musicales Polska, członek zarządu Polskiej Rady Muzycznej, wskazał potrzebę regulacji prawnych związanych z zawodami muzycznymi. Poprawa sytuacji osób uprawiających zawody muzyczne wymaga przeprowadzenia badań, ich analizy i wniosków. Zajmuje się tym obecnie Polska Rada Muzyczna, a PSEiAM może być cennym partnerem w tych badaniach. Aby skutecznie komunikować potrzeby środowiska konieczne jest aby posługiwało się ono ujednoliconymi terminami: edukacja muzyczna, animacja muzyczna, zawody muzyczne.

16. P. Małgorzata Chmurzyńska reprezentując środowisko nauczycieli szkół muzycznych stwierdziła, że „Tkwi tu potencjał". Środowisko jest mało zintegrowane. Jednak większość jego członków dostrzega podobne problemy takie jak wczesna profesjonalizacja, nadmiar konkursów. Poinformowała, że powstał raport na ten temat. PSEiAM powinno pobudzić nauczycieli szkół muzycznych do określenia potrzeb i szukania rozwiązań problemów.

17. P. Malina Sarnowska reprezentując Dział Edukacji Filharmonii Narodowej spytała o współpracę PSEiAM z instytucjami kultury, o relacje środowiska animacji i
edukacji muzycznej z tymi instytucjami.

18. P. Adam Zimny, wykładowca w Malmö Kulturskola, podzielił się doświadczeniem związanym z tworzeniem i wykorzystywaniem autorskiego systemu edukacji a.d.a.m.®, opartego na tabulaturach.

g. 13 - 14 PRZERWA

Po przerwie sekcje PSEiAM
spotkały się osobno. Każda z pięciu sekcji miała za zadanie przez godzinę pracować według przyjętego schematu.

Najliczniejsze były dwie sekcje: nauczycieli w oświacie i animatorów.

Spotkanie Sekcji Nauczycieli Muzyki w Oświacie. (ok. 45 min)

Ta sekcja była najliczniejsza,
zgromadziła około 70 osób. Panie Grażyna Kilbach i Monika Gromek przybliżyły cele i potrzeby. Wszyscy zebrani zostali poproszeni o zapisanie swoich potrzeb,
pomysłów, propozycji działań zgodnie ze schematem. Kilkanaście osób zabrało głos. Najczęściej powtarzał się postulat o stworzenie internetowej platformy
wymiany materiałów: nut, scenariuszy, wskazówek i in. Wiele osób zadeklarowało chęć podzielenia się swoim dorobkiem m.in. w dziedzinie edukacji przedszkolnej,
muzyki w gimnazjum, chórów szkolnych, muzykoterapii, zajęć muzyczno-ruchowych. Pojawiły się oferty prowadzenia warsztatów, oraz treningu lub konsultacji przez skype. Bardzo szybko okazało się, że potrzeba dzielenia się jest powszechna. Zaproponowano wykorzystanie kontaktów nawiązanych w tej sekcji PSEiAM do organizacji spotkań lub konkursów szkolnych chórów.

Panie Grażyna Kilbach i Monika Gromek przybliżyły zmiany związane z reformą podręczników. Ten temat wywołał wiele emocji.

Podjęto temat przedmiotu „Zajęcia artystyczne" w gimnazjum. Grażyna Kilbach zaapelowała o formułowanie wniosków i przesyłanie ich. Sekcja Nauczycieli Muzyki w Oświacie umówiła się na spotkanie 16 maja 2015 r. w Warszawie, zaplanowano też konferencję w Krakowie jesienią b.r.

Karolina Szurek

W celu umożliwenia logowania oraz dla zachowania najwyższej jakości prezentacji treści na stronie wykorzystywane są pliki "cookies". Zmiany zasad korzystania z plików mozna dokonać w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z niniejszej strony oznacza akceptację Polityki Prywatności

Dochód z reklam wspiera funkcjonowanie Stowarzyszenia.

 

© Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej
Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje.
Podając swoje dane akceptujesz nasz regulamin i politykę prywatności.
Zawsze możesz się wypisać