Nauczyciel Muzyki 2016 – finaliści

Patryk „TikTak” Matela

Warszawa

Twórca polskiej szkoły beatboxu dla dzieci. Sztuką human beatbox zainteresował się w 2002 roku nie znając jeszcze jej nazwy. W minionym roku stworzył projekt BeatboxKids, który łączy beatbox i logopedię. Jego celem jest wprowadzenie zajęć beatboxowych do szkół w całej Polsce, aby dzieci mówiły wyraźniej. W tym celu wydał książkę i audiobook dla dzieci „Co w paszczy piszczy?”, serię lekcji video, aplikację mobilną oraz regularnie prowadzi warsztaty w szkołach i przedszkolach.

Patryk Matela jest twórcą BeatboxKids.com. Obecnie tworzy anglojęzyczną stronę beatbox.guru realizując co tydzień wywiady z najlepszymi beatboxerami na świecie.

Regularnie prowadzi warsztaty i szkoli osoby dorosłe, bierze udział w wielu wydarzeniach w Polsce i za granicą oraz organizuje polskie mistrzostwa beatboxu.

Joanna Stanuch-Piotrowicz

Goleniów

Nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych, terapeutka, specjalistka w zakresie edukacji artystycznej, wokalistka. Swoją aktywność zawodową związała przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Prowadzi zajęcia z muzyki, rytmiki, zajęcia kształtujące kreatywność oraz szkolny zespół wokalny.

Jest zaangażowana w szereg inicjatyw o charakterze interdyscyplinarnym. Poszukuje nowatorskich form i metod pracy dostosowanych do potrzeb i możliwości swoich uczniów. Podczas zajęć wykorzystuje elementy muzykoterapii, arteterapii i choreoterapii, a także współpracuje z teatrem szkolnym. Jej uczniowie z sukcesami angażują się w życie kulturalne uczestnicząc w licznych wydarzeniach artystycznych i konkursach.

Od 7 lat organizuje cieszące się ogromną popularnością koncerty Niepokonani. Jest autorką projektów, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Grażyna Dzwonowska

Gliwice

Nauczycielka muzyki i rytmiki, zajęć artystycznych i wiedzy o kulturze w Zespole Szkół FILOMATA, instruktorka szkolnych zespołów wokalnych i instrumentalnych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystuje m.in. projekcje filmów i formy interaktywne (np. prezentacja w formacie Pecha Kucha).

Prowadzi indywidualne lekcje gry na pianinie, skrzypcach i gitarze oraz grupowe warsztaty. Regularnie organizuje koncerty o różnej tematyce, od muzyki polskich kompozytorów, przez tańce z różnych stron świata, muzykę wybitnych klasyków, muzykę dawną, po muzykę gitarową. Prowadzony przez nią chór zdobył wiele nagród oraz nagrał 4 płyty.

W roku 2009 uczniowie pani Grażyny wykonali oraz nagrali ścieżkę dźwiękową do jednej z muzycznych baśni powstałych w ramach międzynarodowego projektu Sokrates Comenius.

Wraz z podopiecznymi była wielokrotną laureatką ogólnopolskiego konkursu Minutowa Piosenka Klasowa, doceniana za profesjonalizm, pasję i imponującą pracę pedagogiczną.

Katarzyna Hrynkiewicz

Kraków

Nauczycielka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, pedagożka, muzyk. Swoje kompetencje rozwijała podczas licznych kursów pedagogicznych, m.in. w zakresie muzykoterapii, gry na instrumentach, prowadzenia chóru oraz wykorzystania komputera i nowoczesnego oprogramowania w nauczaniu. Liderka zespołu przedmiotów artystycznych w szkole podstawowej i gimnazjum.

Autorka hymnu szkoły, śpiewnika dla uczniów i nauczycieli, współorganizatorka Międzynarodowego Kongresu ICEVI – Kraków 2000, na którym wykonano także jej utwory na chór i orkiestrę. Na stałe współpracuje z Fundacją Anny Dymnej „Mimo wszystko”.

Jej uczniowie są laureatami wielu nagród na ogólnopolskich konkursach. Niezwykle kreatywna i zaangażowana w swoją pracę, laureatka nagród i wyróżnień za pracę dydaktyczną.

Swoją pasję i twórcze podejście do nauki przekazuje uczniom, niejednokrotnie pomagając im przełamywać trudne do pokonania bariery.

Anna i Adam Filipscy

Cekcyn

Od blisko 30 lat są nauczycielami muzyki w szkołach w Cekcynie. W swojej miejscowości stworzyli kompletny ekosystem muzyczny – od pierwszej klasy szkoły podstawowej poprzez zajęcia pozalekcyjne i chóry, prywatne ognisko muzyczne po 45-osobową orkiestrę mandolinową Campanella. Podczas wieloletniego doświadczenia wypracowali indywidualny sposób nauczania własne metody. Adam Filipski jest autorem podręcznika mandolinisty.

We współpracy z samorządem powiatu tucholskiego Anna i Adam organizują dla swojej społeczności konkursy, przeglądy i festiwale niejednokrotnie o randze międzynarodowej.

Pomimo trudnych warunków pracy w małej miejscowości, zauważają i rozwijają talenty już od najmłodszych lat. Sprawiają, że młodzi ludzie stają się świadomymi muzykami.

Tamara Janicka

Olsztyn

Jest nauczycielem muzyki, rytmiki i tańców w Niepublicznej Szkole Absolwent w Olsztynie. Od 5-u lat wykorzystuje wiele różnych sposobów aby zarażać uczniów miłością do muzyki. Na lekcjach uczniowie grają na różnych instrumentach. Między innymi gitarze perkusji, skrzypcach czy keyboardzie. Flażolety, dzwonki i bum bum rurki to nieodłączny element zajęć muzycznych. Podczas lekcji uczniowie sami tworzą pomoce dydaktyczne np. plansze edukacyjne, domino muzyczne i budują instrumenty muzyczne.
W swojej szkole organizuje również talent show, przeglądy i koncerty. Wspólnie z uczniami skomponowała szkolny hymn i nagrała do niego teledysk.

Mariola Chowaniec

Raba Wyżna

Jest nauczycielem muzyki i zajęć artystycznych w Gimnazjum oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Rabie Wyżnej.

Prowadzi kilka zespołów wokalno-instrumetnalnych, jej uczniowie grają na skrzypcach, perkusji, akordeonie, gitarze i trąbce.

Jest osobą wykazującą się dużą charyzmą. Ma bardzo dobry kontakt z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Bardzo chętnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

Zrealizowała kilka ciekawych projektów edukacyjnych m.in. „Muzyka na ulicach” oraz „Dźwięki złomowiska”.

Pomaga opracować oprawę muzyczną mszy świętych podczas dużych wydarzeń z udziałem młodzieży.

Otrzymała liczne wyróżnienia zarówno szkolne, lokalne, jak ogólnopolskie w konkursie „Minutowa Piosenka Klasowa”.

Jest także autorką artykułów z dziedziny dydaktyki oraz muzyki tradycyjnej.

Katarzyna Łukaszewicz

Murowana Goślina

Uczy muzyki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie. Jest autorką programu nauczania dla klas o poszerzonym programie nauczania muzyki, realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie i Społecznym Ognisku Artystycznym. Zapewnia on uczniom zdobywanie wiadomości i umiejętności na poziomie Szkoły muzycznej I stopnia.

Zajęcia umuzykalniające oraz nauka gry na instrumencie prowadzone są na każdym poziomie – co najmniej jeden oddział na poziomie klas. Dzięki jej pracy i innych nauczycieli, prawie dwustu uczniów w Szkole uczy się gry na pianinie i obycia na scenie. Prowadzi lekcje, zajęcia dodatkowe, warsztaty, stosując wszelkie najnowsze metody w dziedzinie nauczania muzyki.

Przygotowuje wspólnie z panią Jadwigą Maćkowiak widowiska teatralno-muzyczne wystawiane w hali sportowej w Murowanej Goślinie w trakcie których 250 dzieci występuje dla 2000 widzów.

Krystian Karolewski

Milicz

Nauczyciel, muzyk, autor tekstów. Jego uczniowie mówią o nim: „Pan Krystian Karolewski jest bardzo pozytywnym człowiekiem. (…) Jest miły, opiekuńczy, przystojny (szczególnie te włosy) i umie pocieszać. Dba o naszą klasę, chce żebyśmy czuli się w niej jak najlepiej. (…) Jesteśmy muzyczną klasą, bo pan Krystian umie grać na gitarze, pianinie i sami nie wiemy, na czym jeszcze. Chętnie nagrywa i śpiewa z nami piosenki, bo umie bardzo ładnie śpiewać. (..) Bardzo go kochamy i uważamy, że jest najlepszym nauczycielem w szkole”. Sam mówi o sobie, że zawsze stara się wykorzystać potencjał drzemiący w uczniach, uważa, że każdy posiada jakiś talent. Prowadzi zespół DaNutki wielokrotnie nagradzany w powiatowych konkursach muzycznych, a z klasą 6a, której jest wychowawcą zdobył I Nagrodę w Konkursie na Najlepszy Szkolny Klip Muzyczny w Polsce. Sam również został niejednokrotnie wyróżniony przez jury za świadomą pracę pedagogiczną, stawianie na pomysłowość podopiecznych, dawanie im wolności i tym samym dzielenie się z nimi odpowiedzialnością za wspólną twórczość.

W swojej twórczej i pełnej pasji pracy pedagogicznej wykorzystuje także doświadczenia wyniesione z profesjonalnej działalności muzycznej.

Kinga Nurkowska

Sygneczów

Nauczycielka muzyki w szkole podstawowej, wokalistka, skrzypaczka, aktorka, autorka tekstów i muzyki oraz scenariuszy i piosenek do przedstawień teatralnych. Prowadzone przez nią zajęcia cechuje niezwykła ekspresja oraz twórcza, inspirująca atmosfera. Prowadzi szereg zajęć pozalekcyjnych. Kierowane przez nią chór szkolny oraz sekcja wokalno-teatralna odnoszą sukcesy także poza szkołą. W swojej pracy pedagogicznej chętnie sięga po grę na instrumentach oraz śpiew, jest także autorką piosenek o charakterze edukacyjnym, ułatwiającym uczniom przyswajanie poszczególnych zagadnień muzycznych – które uczniowie chętnie śpiewają nawet poza zajęciami. W ramach lekcji prowadzi także cykliczne spotkania o charakterze warsztatowym z krakowskimi twórcami – dyrygentami, wokalistami, kompozytorami. Spektakle teatralne, które tworzy wraz z uczniami zdobyły m.in. II Nagrodę na Gminnym Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych „Teatr i my” w Wieliczce w roku 2015 oraz dwie I Nagrody na tym samym Przeglądzie w roku następnym. Jej pasja do muzyki udziela się zarówno uczniom, ich rodzicom, jak i innym pracownikom szkoły.