Konkurs Nauczyciela Muzyki 2017 – Głosowanie

Alicja Urbanowicz

Staszów

Prowadzi orkiestrę Huty Szkła Tadeusza Wrześniaka w Staszowie.

Jest to prawdopodobnie najmłodszy big band w Polsce, w którym średnia wieku to 13 lat. Nikt z muzyków orkiestry nie uczy się w szkole muzycznej. Pani Alicja stworzyła autorski system edukacji oparty zarówno na pracy indywidualnej, sekcyjnej a także na grze zespołowej a także autorski system motywacji. Uczniowie przygodę z muzyką zaczynają od podstaw i w zdecydowanej większości muzyka staje się ich pasją na całe życie.

Andrzej Dziedziak

Kalisz

Jest nauczycielem muzyki w Szkole Podstawowej nr. 14 w Kaliszu oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego Edukator w Kaliszu.

Oprócz prowadzenia ciekawych lekcji muzyki oraz szkolnego chóru z własnej inicjatywy założył i prowadzi zespół wokalno- instrumentalny School Jazz Messengers, składający się z uczniów i absolwentów tych szkół. Zespół wykonuje standardy muzyki jazzowej i rozrywkowej, a także żydowskiej i irlandzkiej. Uczniowie grają na takich instrumentach jak: harmonijka ustna, flety proste (sopran, alt), skrzypce, saksofon altowy, trąbka, flugelhorn, keyboard, pianino, gitara elektryczna, gitara basowa i perkusja.

Iwona Filant-Melańczuk

Wierzchucino

Nauczycielka muzyki w Gimnazjum im. Ks. A. Radomskiego w Wierzchucinie oraz Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wierzchucinie. Prowadzi też zajęcia muzyczne w świetlicy środowiskowej w Brzynie i Krokowskim Centrum Kultury

Stworzyła szkolny zespół muzyczny Spontan, do którego zaangażowała uczniów z niepowodzeniami szkolnymi. Zespół często gra w projektach o charakterze charytatywnym i nagrał dwie płyty. Profilaktyka przez muzykę daje niespodziewanie dobre efekty wychowawcze. Muzyczny i pedagogiczny sukces odniosła dzięki oddaniu się pracy z młodzieżą oraz współpracy środowiskowej. Regularnie wyjeżdża z dziećmi do Filharmonii w Gdańsku.

Artur Maciejewski

Ząbki

Pracuje jako nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej nr. 3 w Ząbkach oraz nauczyciel rytmiki w przedszkolu. Lubiany i doceniany w szkole został mianowany przez dzieci „Panem Nutką” i Nauczycielem Roku. Jest doświadczonym koncertującym muzykiem – pianistą i akordeonistą. W pracy z dziećmi skupia się na nauce przez zabawę, realizuje ciekawe, interdyscyplinarne projekty. Jego uczniowie śpiewają w chórze „Czyste ząbki miej”, uczą się muzyki komponując własne utwory, grając na instrumentach akustycznych i programując muzykę na i-padach. Pan Artur z powodzeniem wykorzystuje na lekcjach nowoczesne technologie i prowadzi szkolenia w tym zakresie.

Magdalena Cynk-Mikołajewska

Toruń

Jest nauczycielką przedmiotów teoretycznych i kompozycji w Zespole Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu oraz prezesem Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego.
Oprócz nauczania teorii muzyki prowadzi zespoły wokalne oraz unikatowe zajęcia z kompozycji muzyki. Sama opracowała i wdrożyła program nauczania kompozycji, które to zajęcia wprowadzone zostały we wrześniu 1999 roku jako przedmiot nadobowiązkowy. Zainicjowała cykl koncertów kompozytorskich „Szkolna Partytura”, które odbywają się regularnie dwa razy w roku. Podczas tych wieczorów prezentowane są utwory uczniów, pedagogów i absolwentów Szkoły. Organizowany przez nią konkurs kompozytorski im. Piotra Perkowskiego angażuje niemal całą społeczność szkolną: chóry, orkiestry, zespoły oraz solistów. Jej podopieczni są w tej chwili rozpoznawalnymi kompozytorami nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.

Małgorzata Czajka

Warszawa

Uczy muzyki w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr. 344 w Warszawie i prowadzi chór szkolny. Od 2014 roku pełni funkcję Koordynatora Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej.

Działania kulturalne podejmowane przez Panią Czajkę w ramach Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej mają na celu przede wszystkim podniesienie kompetencji kulturowych uczniów, kształtowanie i rozwijanie postaw społecznych poprzez udział dzieci w kulturze. Pokazują alternatywne formy spędzania czasu, stwarzają warunki do rozwijania aktywności twórczej uczniów, odkrywania pasji i uzdolnień. Poza projektami i programami edukacyjnymi realizowanymi w szkole, od wielu lat organizuje również wspólne koncerty muzyczne dla społeczności lokalnej z udziałem zaprzyjaźnionych chórów, orkiestry i solistów instrumentalistów.

Sylwiana Firin-Gramowska

Poznań

Jest nauczycielem muzyki i zajęć teatralnych w Szkole Podstawowej nr. 83 „Łejery” im. Emilii Waśniowskiej, a także wykładowczynią przedmiotów Aktywność twórcza dziecka, Edukacyjne walory kultury z animacją czasu wolnego, Terapia pedagogiczna w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu oraz przedmiotu Drama i performance w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

W trakcie swoich zajęć w szkole „Łejery” Pani Sylwiana stosuje dramę, ćwiczenia teatralne, zabawy rytmiczne, choreograficzne z elementami tańca oraz ćwiczenia muzycznie i wokalne. Jest reżyserem i kompozytorem muzyki do kilkunastu przedstawień granych na deskach Teatru Łejery. Ponadto podczas lekcji muzyki wprowadza techniki innowacyjne oparte o „Teorię uczenia się muzyki wg Edwina E. Gordona” polegające na śpiewaniu i improwizowaniu wielogłosowym w różnych skalach i metrach. W 2016 r. wprowadziła w ramach innowacji pedagogicznych naukę gry na ukulele i jednocześnie stworzyła zespół „UKULELOVE ŁEJERY” liczący ok. 60 uczniów od klasy 1 szkoły podstawowej do klasy 3 gimnazjum. Pełniąc przez wiele lat rolę wychowawcy gimnazjalnego, stworzyła program wychowawczy polegający na przeciwdziałaniu agresji, program profilaktyki uzależnień i integracji przez sztukę.

Paweł Skowroński

Bielice

Pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim w Bielicach, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie i jest nauczycielem rytmiki w przedszkolach na terenie gminy Mogilno.

Pan Paweł Skowroński jest zatrudniony w wyżej wymienionych ośrodkach wychowawczych jako nauczyciel muzyki, plastyki i zajęć artystycznych. Prowadzi ponadto zajęcia rewalidacyjne. W czasie realizacji zajęć pan Paweł wykazuje się wyjątkową kreatywnością i innowacyjnym podejściem do przekazywania wiedzy o muzyce i sztuce

Największym jego osiągnięciem jest założenie MOW SQUAD – zespołu hip – hopowego, w skład którego wchodzą wychowankowie ośrodka. Zespół ten jest rozpoznawalny już na terenie całej Polski, wśród placówek wychowawczych. Chłopcy mają na swoim koncie kilka piosenek i teledysków o tematyce resocjalizacyjnej, napisanych, nagranych i zrealizowanych przez pana Pawła. Efekty działalności tego zespołu są zaskakujące – wychowankowie innych placówek utożsamiają się z przekazem tych utworów. Teksty zawarte w tych piosenkach trafiają do innych młodych ludzi zdemoralizowanych lub zagrożonych demoralizacją, gdyż odzwierciedlają to, co nieraz oni sami przeżyli. Słowa piosenki „Życia zakręty” zna wielu podopiecznych ośrodków wychowawczych i zakładów poprawczych w całym kraju!

Michał Sawicki

Łomża

W ramach własnej działalności prowadzi zajęcia umuzykalniające w przedszkolach wcześniej przez wiele lat był nauczycielem w szkole podstawowej nr. 4 w Łomży, współpracuje ze szkolnym zespołem muzycznym „Soli Deo” Katolickiego Gimnazjum i L.O. w Łomży. Współpracuje także z platformą edukacyjną eduskrypt.pl oraz Grupą Edukacyjną MAC S.A. Współtworzył projekt „P21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku”.

Komponuje muzykę i piszę scenariusze przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych. Poszukuje atrakcyjnych i efektywnych metod pracy na lekcji, jest innowacyjnym i twórczym metodykiem. Realizuje się także jako koncertujący na terenie kraju akordeonista. Pisze o sobie: „Sądzę, że cechą wyróżniającą mnie spośród innych nauczycieli w oczach moich podopiecznych jest fakt, że jestem pasjonatem muzyki i robię to, co kocham.”

Tomasz Sarniak

Płock

Nauczyciel muzyki i zajęć umuzykalniających Szkole Podstawowej nr. 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej.

W swojej szkole jest jednym z najbardziej lubianych nauczycieli, poważanym przez rodziców i koleżanki i kolegów. Przez swoją pracę sprawia, że muzyka jest obecna wśród uczniów, rodziców i w środowisku lokalnym. Prowadzi szkolny chór i zespół muzyczny. Podczas zajęć zespołu uczy od podstaw gry na akustycznym zestawie perkusyjnym, personaliach, instrumentach klawiszowych, gitarze basowej, gitarze elektrycznej i akustycznej, flecie prostym i dzwonkach chromatycznych. W studiu nagraniowych opracowuje bajki, inscenizacje oraz realizuje nagrania laureatów Międzyszkolnych Konkursów Muzycznych.

Daniel Zakościelny

Warszawa

Nauczyciel gry na gitarze w Domu Kultury „Wygoda”. Prowadzi też działalność koncertową, komponuje i pisze teksty.

W ramach pracy etatowej w domu kultury prowadzi indywidualną naukę gry na gitarze akustycznej, klasycznej i elektrycznej oraz ukulele. Nauka opiera się na autorskich programach i jest dopasowana do każdego uczestnika. Ilość uczniów wynosi do 40 w ciągu tygodnia. Pan Daniel jest nie tylko lubianym, a nawet uwielbianym nauczycielem, jest także animatorem, organizuje warsztaty skierowane na rozwój twórczości dzieci i projekty edukacji kulturalnej. Realizuje swoją autorską formę zajęć, otacza opieką uczestników szczególnie uzdolnionych oraz tych, którzy potrzebują więcej uwagi, cierpliwości i pracy. Potrafi słuchać, jest cierpliwy i zawsze służy dobrą radą i pomocą, świetnie uczy, ale też wychowuje.